Informacja dla mieszkańców sołectwa Stara Kakawa

 

K U R E N D A

 

       Sołtys sołectwa Stara Kakawa zawiadamia,  że w dniu 24 września (czwartek) 2020 r., godz. 1900 w sali OSP Stara Kakawa odbędzie się zebranie wiejskie sołectwa Stara Kakawa w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2021 rok oraz dokonania zmian w podziale środków funduszu sołeckiego na rok 2020

 

                                                                      Maria Szymańska
                                                             Sołtys sołectwa Stara Kakawa