Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w 2020 r. oraz statystyczna liczba uczniów.

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w 2020 r. oraz statystyczna liczba uczniów.