Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy godziesze Wielkie za 2010 rok

 

Sprawozdanie Wójta Gminy Godziesze Wielkie z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2010 rok.

Wykonanie budżetu - dochody

Wykonanie budżetu - wydatki

Zadania inwestycyjne w 2010 roku