Wójt Gminy kadencja 2010-2014

     

Wójt Gminy Godziesze Wielkie

mgr Józef Podłużny

ul. 11 Listopada 10

62-872 Godziesze Małe

tel/fax. (62) 7611089, 7611158

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

 

Z-ca Wójta Gminy Godziesze Wielkie

inż. Alicja Jędrasiewicz

ul. 11 Listopada 10

62-872 Godziesze Małe

tel/fax. (62) 7611089, 7611158

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

 

Sekretarz Gminy Godziesze Wielkie

mgr inż. Teresa Walęcka  

ul. 11 Listopada 10

62-872 Godziesze Małe

tel/fax. (62) 7611089, 7611158

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

 

Skarbnik Gminy Godziesze Wielkie

Jadwiga Kłysz 

ul. 11 Listopada 10

62-872 Godziesze Małe

tel/fax. (62) 7611089, 7611158

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

     

od 10.10.2011 roku

Skarbnik Gminy Godziesze Wielkie

mgr Zofia Flak

ul. 11 Listopada 10

62-872 Godziesze Małe

tel/fax. (62) 7611089, 7611158

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl