11.05.2011 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Naprawę dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie w celu wzmocnienia istniejącej nawierzchni na powierzchni 21 480 m2"

    WÓJT GMINY                                             Godziesze Wielkie, dnia 11 maja 2011 r.
GODZIESZE WIELKIE

   ZP 341/01/2011

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na
„Naprawę dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie
w celu wzmocnienia istniejącej nawierzchni na powierzchni 21 480 m2"

 

        Dnia 11 maja 2011 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich zawarte zostały następujące umowy:

  1. z Zakładem Budowlano - Drogowym „KALDROG" Damian Dzikowski. z siedzibą: 62-800 Kalisz, ul. Łódzka 196  na realizację zadań:

 

  1.  z PPHU „DANBUD" Józef Dancewicz z siedzibą: Emilianów 11 62-840 Koźminek na realizację zadań:

 

                                                                                                    WÓJT GMINY  

                                                                                                mgr Józef Podłużny