Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2010 rok

 

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2010 rok