Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za II kwartał 2011 roku

 

 Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za II kwartał 2011 roku