Wybory Parlamentarne 2011

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 20 września 2011 roku o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 96

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 20 września 2011 roku o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 36

Informacja o składach i pełnionych funkcjach Obwodowych Komisji Wyborczych w Godzieszach Wielkich

Informacja o warunkach głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 09 października 2011 roku przez wyborców niepełnosprawnych na terenie gminy

Zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Publiczne losowanie składu obwodowych komisji wyborczych

Ogłoszenie Wójta Gminy Godziesze Wielkie - termin zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych  w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku

Obwieszenie Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 1 września 2011 roku o numerach i granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku

Uchwała nr X/52/2011 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Godziesze Wielkie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 22 sierpnia 2011 roku o składzie Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu.

Zarządzenie w sprawie miejsc przeznaczonych na plakatowanie obwieszczeń wyborczych

Postanowienie Prezydenra RP w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP

Kalendarz wyborczy

Wyciąg z obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej o okręgach wyborczych do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku