Informacja z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2011 roku

 

Informacja Wójta Gminy Godziesze Wielkie z wykonania budżetu  Gminy za I półrocze 2011 roku

Załącznik nr 1 do informacji (dochody)

Załącznik nr 2 do informacji (wydatki)

Załącznik nr 3 do informacji (zadania inwestycyjne)

 

Część opisowa informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć zgodnie z art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku za I półrocze 2011 r. Gminy Godziesze Wielkie

Załącznik nr 1 do informacji Wójta Gminy Godziesze Wielkie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011 r.