19.10.2011 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Przebudowę nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie polegającej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na istniejącej pod

 

      WÓJT GMINY                                        Godziesze Wielkie, dnia 19 października 2011 r.
  GODZIESZE WIELKIE

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na

„Przebudowę nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie polegającą na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie"

            Dnia 19 października 2011 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich
z Przedsiębiorstwem Ulic i Mostów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą:
62-800 Kalisz, ul. Częstochowska 95 zawarta została umowa na realizację zadań:


                                                                                                    WÓJT GMINY

                                                                                               /-/ mgr Józef Podłużny