Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za III kawartał 2011 roku

 

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za III kwartał 2011 roku