Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za IV kwartał 2011 roku

 

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za IV kawartał 2011 roku