Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za I kwartał 2012 r.

 

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za I kwartał 2012 r.