Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2011 r.

 

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2011 rok

Zadania majątkowe realizowane w 2011 roku

Wykaz osób, którym w 2011 roku umorzono nieopodatkowane należności budżetowe

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym umorzono należności podatkowe w 2011 roku powyżej 500,00zł

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadającej osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej POMOC DE MINIMIS w rolnictwie

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadającej osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej