Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za II kwartał 2012 roku

 

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za II kwartał 2012 roku