Informacja o przebiegu wykonania za pierwsze półrocze 2012 roku budżetu Gminy Godziesze Wielkie

 

Informacja o przebiegu wykonania za pierwsze półrocze 2012 roku budżetu Gminy Godziesze Wielkie

Załącznik nr 1 do informacji (dochody)

Załącznik nr 2 do informacji (wydatki)

Załacznik nr 3 do informacji (zadania inwestycyjne)

Załącznik nr 4 do informacji (fundusz sołecki)

Załącznik nr 5 i 6 do informacji (dotacje)

Załącznik nr 7 do informacji (GFOŚ)

 

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2012 roku

zał.1, zał.2