Gospodarka mieszkaniowa

 

Uchwała nr XVII/88/2012 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Godziesze Wielkie na lata 2012-2016

Załącznik do uchwały XVII/88/2012

Zarządzenie nr 153/2013 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie