W gminie Godziesze Wielkie zrealizowano projekty w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

W gminie Godziesze Wielkie zrealizowano projekty w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

W sobotę 19 maja 2018 r. odbyła się w Godzieszach Wielkich uroczystość, z udziałem Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego, przekazania społeczności gminnej obiektów powstałych w wyniku realizacji przez stowarzyszenia:

- Ochotniczą Straż Pożarną w Godzieszach Wielkich,

- Stowarzyszenie „Jak w Rodzinie",

projektów w ramach Działania 19 („Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"), poddziałania 19.2 („Wsparcie dla wdrażania operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność") współfinansowanych przez Unię Europejską, będących efektem naborów przeprowadzonych przez LGD7 „Kraina Nocy i Dni".

Godzieskie stowarzyszenia, w ramach realizacji wyżej wymienionych działań, dokonały:

1)      przebudowy i termomodernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej
w Godzieszach Wielkich (mającej na celu udostępnienie obiektu na cele kulturalne),

2)      odrestaurowania obiektów dziedzictwa kulturowego - zabytkowego grobowca
i nagrobka na cmentarzu w Godzieszach Wielkich oraz obelisku poświęconego ofiarom II wojny światowej w Krzemionce,

3)      utworzenie dwóch placów zabaw dla dzieci, we wsiach Borek i Krzemionka (mających na celu budowanie wzajemnych relacji społecznych we wsiach).

Życzymy, aby zrealizowane projekty dobrze służyły mieszkańcom wsi ku zadowoleniu
ich twórców.

Poniżej, kilka fotografii prezentujących projekty zrealizowane przez stowarzyszenia.

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie

 

 

 

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Copyright Godziesze Wielkie © 2011