II sesja Rady Gminy Godziesze Wielkie odbędzie się w piątek, 07 grudnia 2018 roku o godz. 9.00 w świetlicy „Stara Gmina" ul. Rynek 7 w Godzieszach Wielkich

           

             Zapraszam do wzięcia udziału w II sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie, która odbędzie się w piątek, 07 grudnia 2018 roku o godz. 900 w świetlicy „Stara Gmina" ul. Rynek 7 w Godzieszach Wielkich.

 

Tematem obrad będzie:

Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

1)      powołania, ustalenia składu osobowego, określenia zadań oraz przedmiotu działania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Godziesze Wielkie,

2)      wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Godziesze Wielkie,

3)      powołania, ustalenia składu osobowego, określenia zadań i przedmiotu działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Godziesze Wielkie,

4)      wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Godziesze Wielkie,

5)      wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Godziesze Wielkie,

6)      powołania, ustalenia składów osobowych oraz przedmiotu działania stałych Komisji Rady Gminy Godziesze Wielkie,

7)      zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Godziesze Wielkie,

8)      ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Godziesze Wielkie,

9)      ustalenia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowych.

 

 

                                                             Przewodnicząca Rady Gminy Godziesze Wielkie
                                                                                 Mirosława Kobyłka

 

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Copyright Godziesze Wielkie © 2011