Informacja o przeprowadzonym badaniu ankietowym obejmującym mieszkańców wsi Borek, Wolica i Żydów

         

Informacja o przeprowadzonym badaniu ankietowym obejmującym
mieszkańców wsi Borek, Wolica i Żydów.
 

Badanie ankietowe przeprowadzone zostało w dniach 26-29 stycznia 2018 roku i obejmowało populację 2129 pełnoletnich mieszkańców wsi Borek, Wolica i Żydów.

Ankieta skierowana do mieszkańców wsi umożliwiała wybór odpowiedzi na dwa pytania:

     a) chcę przyłączenia wsi do Miasta Kalisza

     b) chcę, aby wieś pozostała w granicach gminy Godziesze Wielkie

Ankiety były opatrzone pieczątką urzędu i tylko takie uwzględniane były przy obliczaniu wyników.

Ankiety można było wrzucać do zaplombowanych, przeźroczystych, urn wystawionych w sklepach spożywczych w poszczególnych wsiach, w godzinach funkcjonowania placówek.

Zainteresowanie udziałem w badaniu ankietowym było bardzo duże, odpowiedzi udzieliło 1560 osób spośród 2129 uprawnionych (73% populacji).

 

Rozkład głosów w badaniu ankietowym:

 

 1) z wyboru wersji „chcę przyłączenia do Kalisza" skorzystało:

    a) we wsi Borek - 20 osób, na 404 biorących udział w badaniu ankietowym (około 5%),

    b) we wsi Wolica - 54 osoby, na 801 biorących udział w badaniu ankietowym (około 7%),

    c) we wsi Żydów - 96 osób, na 355 biorących udział w badaniu ankietowym (około 28%),

 

 2) z wyboru wersji „chcę, aby wieś pozostała w granicach gminy Godziesze Wielkie" skorzystało:

    a) we wsi Borek - 384 osoby na 404 biorących udział w ankietowaniu (ok. 95%),

    b) we wsi Wolica - 747 osób (na 801 ankietowanych ) - ok. 93%,

    c) we wsi Żydów - 259 osób (na 355 ankietowanych ) - ok. 72%.

      

      Jednocześnie pragnę serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom naszych podkaliskich wsi za zainteresowanie udziałem w badaniu ankietowym, co pozwala nam na prawidłowe i uzasadnione określenie stanowiska w toczącej się debacie na temat propozycji zmiany granic Miasta Kalisza kosztem gminy Godziesze Wielkie.

 

                                                                       Józef Podłużny
                                                                       Wójt Gminy

 

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Copyright Godziesze Wielkie © 2011