IUSER " Sektorowe programy B+R"

 

         W związku z głoszeniem przez NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza  konkurs 9/1.2/2017 Program sektorowy: IUSER, na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R", I oś priorytetowa: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020. Wydział Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji zawiadamia, że wnioski będzie można składać elektronicznie w systemie informatycznym IP do którego logowanie będzie możliwe po wejściu na stronę internetową od 19 marca do 21 maja 2018 r. (do godz. 16:00).

Miejsce składania wniosków

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ul. Nowogrodzka 47a

00-695 Warszawa

Kto może składać wnioski?

  • 1. przedsiębiorstwa albo
  • 2. konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorstw).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekt, które obejmuje badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekt, w którym nie przewidziano prac rozwojowych, nie uzyska dofinansowania). Elementem projektu mogą być prace przedwdrożeniowe. 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektu są dostępne na stronie internetowej NCBR.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 30 000 000,00 PLN

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to 150 000 000 PLN

Kontakt z pracownikiem Wydziału Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji:

pan Damian Michalak

tel. 62 501-42-88

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Copyright Godziesze Wielkie © 2011