Konferencja pn. "STOP pożarom traw" odbędzie się 21 kwietnia 2017 roku o godz. 10.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Kaliszu

             

              Konferencja pn. "STOP pożarom traw" odbędzie się 21 kwietnia 2017 roku o godz. 10.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Kaliszu. Konferencja organizowana jest w ramach kampanii STOP POŻAROM TRAW - ZIEMIA JEST TYLKO JEDNA realizowanej pod patronatem Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Patronat nad konferencją objął  Starosta Kaliski Krzysztof Nosal.

   

Program konferencji:

10:00 - 10:05 - powitanie gości przez Komendanta Miejskiego PSP w Kaliszu,

10:05 - 10:40 - prezentacja multimedialna „STOP pożarom traw",

  • przedstawienie celu oraz założeń kampanii,
  • statystyka pożarów traw w powiecie i kraju,
  • statystyka osób poszkodowanych i zmarłych w wyniku pożarów traw,
  • wpływ pożarów traw na ekologię,
  • aspekty ekonomiczne podczas walki z pożarami traw,
  • prawidłowe zachowanie podczas zauważenia pożaru,
  • aspekty prawne dotyczące walki z pożarami traw.

10:40 - 10:50 - przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru - hydranty zewnętrzne - obowiązki właścicieli sieci wodociągowych przeciwpożarowych,

10:50 - 10:55 - materiały promocyjne kampanii „STOP pożarom traw",

10:55 - 11:05 - pytania dotyczące tematyki poruszanej na konferencji,

11:05 - 11:10 -  zakończenie konferencji.

   

  

                                                       Komendant Miejski PSP w Kaliszu
                                                     
st. kpt. mgr inż. Sławomir Kotoński 

  

 

Zaproszenie - "STOP pożarom traw"

     

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Copyright Godziesze Wielkie © 2011