Konsultacje społeczne kryteriów wyboru ofert dla mieszkańców obszaru "LGD7 Kraina Nocy i Dni"

  

KONSULTACJE SPOŁECZNE KRYTERIÓW WYBORU GRANTOBIORCÓW!

 

            Stowarzyszenie „LGD7 - Kraina Nocy i Dni" zaprasza wszystkich mieszkańców z obszaru działania LGD, tj. Gmin: Blizanów, Ceków-Kolonia, Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Mycielin, Opatówek, Żelazków, Gminy i Miasta Stawiszyn do włączenia się w konsultacje społeczne dotyczące zmiany Kryteriów wyboru Grantobiorców.

Konsultacje społeczne Kryteriów wyboru Grantobiorców będą prowadzone od 18. 10. 2017 r., do 22. 10. 2017 r.:

  1. w biurze Stowarzyszenia „LGD7- Kraina Nocy i Dni", ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek, od 18.10.2017r. do 20.10.2017, w godzinach od 8:00 do 15:00;
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia 22.10.2017 r.; formularze zgłaszanych uwag zatytułowane: KONSULTACJE SPOŁECZNE prosimy przesyłać na adres e-mail: lgd7krainanocyidni-projekty@wp.pl;
  3. uwagi zgłoszone po terminie lub na inny adres e-mail nie będą brane po uwagę;
  4. uwagi mogą być zgłaszane wyłącznie poprzez wypełnienie FORMULARZA ZGŁASZANYCH UWAG.

Konsultowany dokument dostępny jest na stronie internetowej Stowarzyszenia „LGD7- Kraina Nocy i Dni", na stronach internetowych gmin członkowskich oraz w biurze LGD7.
Proponowane zmiany zostały oznaczone kolorową czcionką.

Po zakończeniu konsultacji lokalnych kryteriów wyboru operacji, na stornie internetowej LGD7 zostanie opublikowany protokół z przeprowadzonych konsultacji.

 

Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania i zmiany kryteriów

Formularz zgłaszania uwag do Kryteriów wyboru Grantobiorców Stowarzyszenia "LGD7 - Kraina Nocy i Dni"

 

 

 

 

 

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Copyright Godziesze Wielkie © 2011