Kurenda do mieszkańców Gminy Godziesze Wielkie

    

   

KURENDA

do mieszkańców Gminy Godziesze Wielkie

Szanowni Państwo,

            W porozumieniu z Firmą doradczą Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Kaliszu pragnę przedstawić Państwu (a przede wszystkim osobom bezrobotnym, ponad 50 letnim, niepełnosprawnym i o niskich kwalifikacjach) ofertę wzięcia udziału w projekcie mającym na celu podjęcie własnej działalności gospodarczej.

Firma zapewnia w tym projekcie pomoc szkoleniową, doradztwo indywidualne i bezzwrotne wsparcie finansowe na pierwsze zakupy inwestycyjne powstających działalności.

            Biorąc pod uwagę starania części Państwa o utworzenie własnej firmy oraz trudność w pozyskaniu pomocy „ na starcie" - zapraszam  zainteresowanych na otwarte spotkanie z przedstawicielami „ Eurocentrum" w środę 12 lipca o godz. 13:00 w budynku „Starej Gminy" w Godzieszach Wielkich.

                                                                  

                                            Zapraszam. Warto spróbować.

      

                                                                    Józef Podłużny
                                                                      Wójt Gminy

  

                                                                                          

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Copyright Godziesze Wielkie © 2011