Kurenda do mieszkańców Żydowa i Borku, ul. Pogodna - próbą wyłudzenia pieniędzy na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych

Godziesze Wielkie, 30 listopada 2017 roku

 

 

KURENDA

do mieszkańców Żydowa i Borku, ul. Pogodna

 

                Mając na względzie ochronę mieszkańców przed próbą wyłudzenia pieniędzy na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych informuję:

  1. Z każdym właścicielem posesji Wójt Gminy Godziesze Wielkie najpierw podpisze umowę, w której ustali termin wykonania przyłącza, wysokość udziału finansowego oraz wskaże numer konta Gminy Godziesze Wielkie i termin dokonywania wpłat.
  2. Dopiero po otrzymaniu i podpisaniu takiej umowy możliwa będzie wpłata przez właścicieli posesji.

 

            Bardzo proszę o niedokonywanie wpłat na konto przed upewnieniem się, że jest to konto Gminy Godziesze Wielkie.

 

                                                                           z up. Wójta Gminy
                                                                          Alicja Jędrasiewicz
                                                                         Zastępca Wójta Gminy

 

 

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Copyright Godziesze Wielkie © 2011