L sesja Rady Gminy Godziesze Wielkie odbędzie się 11 września 2018 roku o godz. 11.00 w świetlicy „Stara Gmina" ul. Rynek 7 w Godzieszach Wielkich

 

          Zapraszam do wzięcia udziału w L sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie, która odbędzie się we wtorek, 11 września 2018 roku o godz. 1100 w świetlicy „Stara Gmina" ul. Rynek 7 w Godzieszach Wielkich.

 

Tematem obrad będzie:

Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

1)      utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Godziesze Wielkie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku,

2)      zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół i przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Godziesze Wielkie,

3)      zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2018 rok,

4)      zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2018-2027.

 

                                                  Przewodnicząca Rady Gminy Godziesze Wielkie
                                                                      Mirosława Kobyłka

   

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Copyright Godziesze Wielkie © 2011