LII sesja Rady Gminy Godziesze Wielkie odbędzie się w czwartek, 18 października 2018 roku o godz. 12.00 w świetlicy „Stara Gmina" ul. Rynek 7 w Godzieszach Wielkich

 

              Zapraszam do wzięcia udziału w LII sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie, która odbędzie się w czwartek, 18 października 2018 roku o godz. 1200 w świetlicy „Stara Gmina" ul. Rynek 7 w Godzieszach Wielkich.

 

Tematem obrad będzie:

Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

1) powierzenia Miastu Kalisz zadania publicznego z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych,

2) określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty,

3) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2018-2027.

 

                                          Przewodnicząca Rady Gminy Godziesze Wielkie
                                                              Mirosława Kobyłka

 

 

 

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Copyright Godziesze Wielkie © 2011