Od 15 marca do 15 maja można składać do ARiMR wnioski o przyznanie płatności obszarowych za 2017 rok

    

                  W związku z ogłoszeniem przez Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nowego naboru wniosków o przyznanie płatności obszarowych za 2017 rok, Wydział Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji zawiadamia, że od 15 marca do 15 maja można składać do ARiMR wnioski o przyznanie płatności obszarowych za 2017 r. Kto nie zdąży tego zrobić w tym terminie będzie mógł dostarczyć swój wniosek do 9 czerwca, ale wówczas należne mu płatności będą pomniejszane o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia.

Agencja zachęca rolników, aby nie czekali ze złożeniem wniosków na ostatnią chwilę.

Pozwoli to na spokojną ocenę składanych wniosków oraz w przypadku stwierdzenia braków na ich poprawienie w terminie umożliwiającym przyznanie płatności bezpośrednich.  W przypadku bowiem gdy okaże się, że złożony wniosek jest niekompletny, kierownik biura powiatowego Agencji, niezwłocznie po jego otrzymaniu, informuje rolnika o stwierdzonych brakach oraz o skutkach ich nieusunięcia w terminie do 9 czerwca 2017 r., chyba że ten termin upłynął.

W przypadku, gdy rolnik nie usunie braków do 9 czerwca 2017 r., wniosek o przyznanie płatności jest rozpatrywany w zakresie, w jakim został prawidłowo wypełniony, oraz na podstawie dołączonych do niego właściwych/kompletnych dokumentów.

O jakie dopłaty można ubiegać się w 2017 r.?

W roku 2017 na realizację płatności bezpośrednich zostanie przeznaczona kwota ok. 3,4 mld euro.
Szacuje się, że na działania obszarowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za rok 2017, czyli dopłaty ONW, płatności rolnośrodowiskowe (PROW 2007 - 2013), rolno-środowiskowo-klimatyczne, ekologiczne czy zalesieniowe, zostanie wypłacona kwota ok. 2,6 mld zł.

W roku 2017 na jednym formularzu wniosku można ubiegać się o:

 1. przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, tj.:

  1. jednolitej płatności obszarowej, płatności za zazielenienie oraz płatności dodatkowej,

  2. płatności dla młodych rolników,

  3. płatności do powierzchni uprawy buraków cukrowych,

  4. płatności do powierzchni uprawy konopi włóknistych,

  5. płatności do powierzchni upraw roślin strączkowych na ziarno,

  6. płatności do powierzchni upraw roślin pastewnych,

  7. płatności do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych,

  8. płatności do powierzchni uprawy truskawek,

  9. płatności do powierzchni uprawy pomidorów,

  10. płatności do powierzchni uprawy lnu,

  11. płatności do powierzchni uprawy chmielu,

  12. płatności do krów,

  13. płatności do bydła,

  14. płatności do owiec,

  15. płatności do kóz,

  16. płatności niezwiązanej do tytoniu;

 2. przyznanie płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW);

 3. przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020), w tym zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie;

 4. przyznanie płatności ekologicznej (PROW 2014-2020);

 5. przyznanie płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013), w tym zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie;

 6. wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013);

 7. przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej (PROW 2014-2020);

 8. przyznanie pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną.

Płatność rolnośrodowiskowa może zostać przyznana jedynie rolnikowi, który kontynuuje zobowiązanie rolnośrodowiskowe podjęte w ramach PROW 2007-2013.


Informacje na temat programu dostępna jest na stronie http://www.arimr.gov.pl

                                                  

  

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Copyright Godziesze Wielkie © 2011