Otwarcie Budynku Tradycji w Godzieszach Wielkich

  

                 W przeddzień 11 Listopada - Święta Odzyskania Niepodległości, odbyła się w naszej gminie uroczystość przekazania do użytku zmodernizowanego obiektu, który w przyszłości będzie mieścił Izbę Tradycji Gminy Godziesze Wielkie.

Otwierany obiekt to efekt adaptacji dawnego, przez wiele lat nieużywanego, niszczejącego budynku prywatnego warsztatu betoniarskiego w samym centrum wsi Godziesze Wielkie.

Budynek ten mogliśmy gruntownie odnowić dzięki współpracy z sąsiednimi Gminami w ramach projektu: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Opatówek oraz Gminy Brzeziny i Godziesze Wielkie", dofinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.

Dzięki środkom pochodzącym z Unii Europejskiej mogliśmy zmienić naszą małą ojczyznę.

W uroczystości otwarcia budynku uczestniczyli: Księża z Parafii Godziesze Wielkie (to dzięki współpracy z Parafią  uzyskaliśmy możliwość powiększenia trenu inwestycji o duży parking), pan Starosta Kaliski, Radni Gminy Godziesze Wielkie oraz muzycy orkiestry OSP w Godzieszach.

     

 

 

  

 

    

    

 

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Copyright Godziesze Wielkie © 2011