Pani Marlena Maląg - Wicewojewoda Wielkopolska gościem wychowanków Przedszkola w Godzieszach Wielkich

            

 

             Z okazji Dnia Dziecka, gościem wychowanków Przedszkola w Godzieszach Wielkich  była Pani Marlena Maląg - Wicewojewoda Wielkopolska.

Przedszkolacy zapoznali Gościa z atrakcjami swojej placówki - prezentując pięknie udekorowane sale, bibliotekę gminną (z której także korzystają) oraz przyległe miasteczko ruchu drogowego, pozwalające na naukę prawidłowych zachowań na drodze.

            Spotkanie przebiegło we wzajemnie serdecznej atmosferze spotęgowanej dodatkowo prezentami, jakimi Pani Wojewoda obdarowała trzy- i czterolatków.


 
 

  
 

 

 

 

 

 

            Po zakończeniu miłego spotkania z najmłodszymi, Pani Wojewoda odwiedziła także pobliski Posterunek Policji w Godzieszach Wielkich oraz zapoznała się z efektem przebudowy drogi Godziesze Małe - Kakawa  Kolonia, dokonanej w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019.

 

 

 

 

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Copyright Godziesze Wielkie © 2011