Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu "Remont obiektu poszkolnego w Kakawie-Kolonii z przeznaczeniem na siedzibę Wiejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, Aktywności i Edukacji"

 

    

  

        W dniu 16 listopada 2018 roku w Zespole Szkół Nr 1 w Godzieszach Wielkich, oprócz tradycyjnego już Festiwalu Pieśni Legionowej i Historycznej, odbyła się niezwykle ważna dla Gminy Godziesze Wielkie uroczystość: podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pod tytułem „Remont obiektu poszkolnego w Kakawie Kolonii z przeznaczeniem na siedzibę Wiejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, Aktywności i Edukacji" w ramach Poddziałania 9.2.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych w ramach ZIT dla rozwoju Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego, będący Instytucją Zarządzającą WRPO 2014-2020, przyznał naszej Gminie na realizację tego zadania dofinansowane w kwocie około 2 milionów czterystu czterdziestu tysięcy złotych.

Umowa przewiduje zrealizowanie projektu przed końcem 2020 roku.

W imieniu Województwa Wielkopolskiego umowę podpisała Pani Marzena Wodzińska - członek Zarządu Województwa.

Przy podpisywaniu umowy obecne były także przedstawicielki Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - pani Ewa Milewska - Dyrektor Biura oraz pani Ewa Woźniak - zastępca Dyrektora Biura Stowarzyszenia.

 

 

 

 

 

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Copyright Godziesze Wielkie © 2011