„Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw"

 

           W związku z głoszeniem przez Polską Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości konkursu w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw" Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej".  Wydział Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji zawiadamia, że wnioski będzie można składać elektronicznie Wniosek o dofinansowanie należy złożyć za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w terminie od 06 marca do 29 listopada 2018 r.(w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00), z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na rundy. Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w następujących terminach:

1) dla rundy I  - nabór wniosków o dofinansowanie w terminie od 6 marca do 30 kwietnia 2018 roku;

2) dla rundy II - nabór wniosków o dofinansowanie w terminie od 1 maja do 30 czerwca 2018 roku;

3) dla rundy III - nabór wniosków o dofinansowanie w terminie od 1 lipca do 31 sierpnia 2018 roku;

4) dla rundy IV - nabór wniosków o dofinansowanie w terminie od 1 września do 31 października 2018 roku;

5) dla rundy V - nabór wniosków o dofinansowanie w terminie od 1 listopada do 29 listopada 2018 roku (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00). 

 

Kto może składać wnioski?

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowaniu będą podlegać projekty dotyczące:  

- uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe) z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej

albo 

- realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z  rejestracji wzoru przemysłowego.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Do 50% kosztów kwalifikowalnych projektu

 

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów:

1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 4 440 000,00 zł

2) zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi 45 560 000,00 zł.

 

Kontakt z pracownikiem Wydziału Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji:

pan Damian Michalak

tel. 62 501-42-88

 

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Copyright Godziesze Wielkie © 2011