Projekt „Moja Europa”

 

Projekt „Moja Europa"

 

          Szkoła Podstawowa w Godzieszach Wielkich odpowiedziała na zaproszenia  Stowarzyszenia Semper Avanti,  które na zlecenie Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej prowadzi w  2018 roku  szkolenia dla nauczycieli w ramach drugiej edycji projektu „Moja Europa". Zajęcia prowadzone są w szkołach ponadpodstawowych i podstawowych przez wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych ekspertów w trzech modułach tematycznych.

       W czasie wakacji nauczyciele uczestniczyli w dwóch dziesięciogodzinnych warsztatach (modułach). W najbliższym czasie zostanie ustalony termin szkolenia z zakresu modułu nr 3.

1. Wokół dyskryminacji - narzędzia diagnozowania, reagowania i przeciwdziałania dyskryminacji, mowie nienawiści i przemocy rówieśniczej, występującej w szkole oraz w internecie, z uwzględnieniem tematyki antydyskryminacyjnej i równościowej, podstaw prawnych oraz informacji o organizacjach udzielających wsparcia w powyższym zakresie,

2. Prawa człowieka i obywateli Unii Europejskiej - edukacja na rzecz zwiększenia świadomości i aktywności obywatelskiej oraz edukacja o wartościach, w tym: prawa człowieka, międzynarodowe systemy ochrony praw człowieka, ochrona praw wynikających z obywatelstwa UE

3. Programy i inicjatywy europejskie stworzone w celu wyrównania szans dla młodzieży, takie jak: Erasmus+ (adekwatne sektory i akcje w jego ramach), inicjatywa UE Gwarancje dla młodzieży, Europejski Korpus Solidarności, Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców, aktualne konkursy UE adresowane do młodzieży itp.

 

Celem przedstawionego działania jest jak najlepsze przygotowanie kadry pedagogicznej do pracy z uczniami oraz do udzielania wsparcia rodzicom, opiekunom prawnym. Wiedza uzyskana w ramach warsztatów pomoże także w przygotowaniu  szkoły do planowanego udziału w projekcie Erasmus

                                                                      Dyrektor szkoły
                                                               
         Bożena Czajka

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Copyright Godziesze Wielkie © 2011