Przekazanie sprzętu ratowniczego strażakom z terenu Gminy Godziesze Wielkie

                                            

  Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości,
którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

   

           W dniu 16 listopada 2018 roku odbyła się uroczystość związana z przekazaniem sprzętu ratowniczego, pozyskanego przez Gminę Godziesze Wielkie ze środków Funduszu Sprawiedliwości, dla Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie naszej Gminy.

            W wyniku umowy zawartej z Ministrem Sprawiedliwości (dysponentem Funduszu Sprawiedliwości) - Gmina Godziesze Wielkie uzyskała możliwość wykorzystania środków finansowych w wysokości 67.599 złotych na zakup sprzętu ratowniczego m.in. defibrylatorów, toreb ratowniczych, desek ortopedycznych, pilarek spalinowych i agregatów prądotwórczych.

            Zakupiony sprzęt został przekazany trzynastu Ochotniczym Strażom Pożarnym funkcjonującym w Gminie Godziesze Wielkie.

W uroczystości wzięli udział Starosta Kaliski, radni Rady Gminy Godziesze Wielkie oraz przedstawiciel Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu.

 

 

 

 

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Copyright Godziesze Wielkie © 2011