Stowarzyszenie „Jak w Rodzinie" w Godzieszach Wielkich ogłasza nabór uczestników do projektu pod nazwą „Szkoła dla seniora"

 

 

 

             W ramach  przystąpienia do realizacji projektu w ramach Programu Rządowego na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 - 2020 - Edycja 2018 (zadanie publiczne o którym mowa w art. 14 ust.  1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2016r. poz. 239 i 395)

 

Stowarzyszenie „Jak w Rodzinie" w Godzieszach Wielkich

  ogłasza   nabór   uczestników   do   projektu   pod   nazwą  

„Szkoła dla seniora"

 

oferta  obejmuje  realizację różnorakich działań dla Seniora:

- zajęcia z zakresu informatyki i plastyki,

- zajęcia sportowe,

- profilaktyka zdrowia ludzi starszych,

- wyjazdy do Teatru, Kina i Filharmonii

- spotkania i integracja międzypokoleniowa

 

 

Podstawowe warunki uczestnictwa w projekcie to:

1)      wiek powyżej 60 lat,

2)      zamieszkanie na terenie Gminy Godziesze Wielkie

 

 

Zgłoszenia przyjmuje Ilona Gretka do dnia  10 kwietnia 2018 roku, telefon nr 661119438

 

Deklaracja przystąpienia do projektu „Szkoła dla Seniora"  

 

 

 

 

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Copyright Godziesze Wielkie © 2011