Stowarzyszenie „LGD7-Kraina Nocy i Dni" prosi o kontakt Beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, którzy zostali poszkodowani w wyniku nawałnic w dniach 11-12 sierpnia 2017r

 

Stowarzyszenie „LGD7-Kraina Nocy i Dni" prosi o kontakt Beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020,
którzy zostali poszkodowani w wyniku nawałnic
w dniach 11-12 sierpnia 2017r.

 

Beneficjenci z Gminy Ceków -Kolonia, Koźminek, Godziesze Wielkie, Blizanów  oraz Opatówek, którzy w wyniku strat spowodowanych klęskami żywiołowymi lub innymi zdarzeniami o charakterze siły wyższej, nie są w stanie zrealizować choćby jednego z zobowiązań zawartych w umowie, czy decyzji o przyznaniu pomocy, muszą poinformować o tym Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

W związku z powyższym prosimy o kontakt z biurem Stowarzyszenia „LGD7-Kraina Nocy i Dni „  Tel. 62 7637068, 609 860 000  lub e'mail : lgd7@wp.pl  do dnia 20 września 2017 r do godziny 15:00 .

 

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Copyright Godziesze Wielkie © 2011