Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów WRPO 2014+ - Poddziałanie 6.6.3 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO

 

               Aglomeracja Kalisko-Ostrowska przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu organizuje we wtorek 15 maja 2018 r. szkolenie dla potencjalnych beneficjentów WRPO 2014+ - Poddziałanie 6.6.3 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO.

 

Spotkanie odbywa się w związku z ogłoszonym konkursem na Poddziałanie 6.6.3. Podczas szkolenia zostanie omówiony przedmiot konkursu oraz kryteria wyboru projektów. Przedstawione zostaną również informacje nt. Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014+), w tym zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie.

 

Szkolenie odbędzie się we wtorek 15 maja 2018 r. o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Brzezinach przy ul. 1000-lecia 10. Aby wziąć udział w spotkaniu, należy do dnia 14 maja br. do godz. 12.00 wypełnić formularz zgłoszeniowy poprzez kliknięcie pola „weź udział".

 

Szkolenie jest bezpłatne dla uczestników, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

 

W przypadku osób z niepełnosprawnościami, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.


 

Link do zgłoszenia: http://wrpo.wielkopolskie.pl/szkolenia/szkolenie-z-poddzialania-6-6-3-wspieranie-aktywnosci-zawodowej-pracownikow-poprzez-dzialania-prozdrowotne-w-ramach-zit-dla-rozwoju-ako-wtorek-15-maja-2018-r

 

Gorąco zachęcamy do uczestnictwa w szkoleniu.

 

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Copyright Godziesze Wielkie © 2011