Wielki Wyścig w Godzieszach Wielkich

 

Wielki Wyścig w Godzieszach Wielkich

           

            Przez dwa dni: 29 września i 1 października 2017 roku Gmina Godziesze Wielkie była stolicą polskiego kolarstwa z racji rozgrywanych Mistrzostw Polski, w których uczestniczyło ponad 250 najlepszych polskich kolarzy.

            Z wynikami współzawodnictwa we wszystkich kategoriach wiekowych (poczynając od juniorek i juniorów) mogliście Państwo zapoznać się już w prasie i na oficjalnych stronach Mistrzostw.

            Mistrzostwa, to sprawa sportu, ale także organizacji - co zasługuje na szczególną uwagę.

Korzystając z okazji, pragnę serdecznie podziękować tym, bez których wyścig ten by się nie odbył:

 - dziękuję Strażakom z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Godziesze Wielkie (uczestniczyły prawie wszystkie jednostki), a także z Gminy Brzeziny, Opatówek i Szczytniki. Wykonaliście Druhowie Strażacy olbrzymią pracę!

- dziękuję paniom Dyrektorom szkoły w Godzieszach Wielkich oraz nauczycielom i pracownikom szkoły za gościnność dla sportowców i działaczy z całej Polski;

- dziękuję państwu Policjantom za bezpieczne dla kolarzy drogi;

- dziękuję organizacjom społecznym i mieszkańcom Gminy Godziesze Wielkie za  współdziałanie przy organizacji wyścigu.

 

     Przeprowadzić Mistrzostwa Polski to olbrzymi wysiłek sportowców i organizatorów!

     Dziękuję i gratuluję wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu tej Imprezy!

     To piękny wynik współpracy w Gminie Godziesze Wielkie i w Gminach naszych sąsiadów.

 

                                                                 Józef Podłużny
                                                       Wójt Gminy Godziesze Wielkie

 

 

 

  *******************************

PRZYGOTOWANIA

    ******************************* 

 

*******************************
 
*******************************

*******************************

  *******************************

*******************************

*******************************


*******************************

  

*******************************

START

******************************* 


*******************************

*******************************

  

*******************************

  *******************************

ZMAGANIA NA TRASIE

******************************* 

 

  *******************************

 

    *******************************

******************************* 

  ******************************* 

******************************* 

  

******************************* 

 

  *******************************

 *******************************


*******************************   

 

*******************************


 

*******************************

DEKORACJE

******************************* 

*******************************

  *******************************

*******************************  

 

*******************************


 

*******************************  

******************************* 

  *******************************

******************************* 

******************************* 

******************************* 

******************************* 

 

******************************* 

*******************************  

 

 

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Copyright Godziesze Wielkie © 2011