Współpraca z Katalonią

    

Współpraca z Katalonią 

 

          10 czerwca 2017 roku, w związku z wizytą delegacji reprezentującej miasta i organizacje z północnej Katalonii, Wójt Gminy Godziesze Wielkie podpisał "list intencyjny" przedstawiający możliwość zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy Gmina Godziesze Wielkie i Miastem Amer w prowincji Girona w Katalonii (Hiszpania). Poniżej przedstawiamy treść podpisanego dokumentu w obu wersjach językowych:

  

List intencyjny dotyczący współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Godziesze Wielkie i Miastem Amer 

 

Carta d'intenció concernent la col laboració entre Gmina Godziesze Wielkie i la Vila de Amer

    

Rada Gminy Godziesze Wielkie, na swoim posiedzeniu , w dniu 29 czerwca 2017 roku, wyraziła zgodę na zawarcie umowy o współpracy pomiędzy Gminą Godziesze Wielkie i Miastem Amer.

Uchwała nr XXXV/215/2017 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy partnerskiej między Gminą Godziesze Wielkie i Miastem Amer w Królestwie Hiszpanii

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Copyright Godziesze Wielkie © 2011