XLIV sesja Rady Gminy Godziesze Wielkie odbędzie się w środę, 07 marca 2018 roku

 

          Zapraszam do wzięcia udziału w XLIV sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie, która odbędzie się w środę, 07 marca 2018 roku o godz. 900 w świetlicy „Stara Gmina" ul. Rynek 7 w Godzieszach Wielkich.

 

Tematem obrad będzie:

1.      Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

a)      podziału Gminy Godziesze Wielkie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,

b)      uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie na lata 2018-2022",

c)      nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich,

d)     uznania „zawiadomienia o nieprawidłowościach" za bezzasadne.

 

                                Przewodnicząca Rady Gminy Godziesze Wielkie
                                                  Mirosława Kobyłka

 

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Copyright Godziesze Wielkie © 2011