XLV sesja Rady Gminy Godziesze Wielkie odbędzie się 22 marca 2018 roku

 

               Zapraszam do wzięcia udziału w XLV sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie, która odbędzie się w czwartek, 22 marca 2018 roku o godz. 1200 w świetlicy „Stara Gmina" ul. Rynek 7 w Godzieszach Wielkich.

 

Tematem obrad będzie:

1.      Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

a)      utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Godziesze Wielkie, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

b)      zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2018 rok,

c)      zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2018-2027.

 

 

                                Przewodnicząca Rady Gminy Godziesze Wielkie
                                                      Mirosława Kobyłka

   

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Copyright Godziesze Wielkie © 2011