XLVI sesja nadzwyczajna Rady Gminy Godziesze Wielkie odbędzie się w czwartek, 12 kwietnia 2018 roku o godz. 10.30 w świetlicy „Stara Gmina" ul. Rynek 7 w Godzieszach Wielkich

 

             Zapraszam do wzięcia udziału w XLVI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Godziesze Wielkie, która odbędzie się w czwartek, 12 kwietnia 2018 roku o godz. 1030 w świetlicy „Stara Gmina" ul. Rynek 7 w Godzieszach Wielkich.

 

Tematem obrad będzie:

1.      Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o partnerstwie z Powiatem Kaliskim,

b)      zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Godziesze Wielkie Powiatowi Kaliskiemu,

c)      zaciągnięcia długoterminowych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

d)     zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2018 rok,

e)      zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2018-2027.

 

 

                                              Przewodnicząca Rady Gminy Godziesze Wielkie
                                                                          Mirosława Kobyłka

 

 

 

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Copyright Godziesze Wielkie © 2011