XXXIX sesja Rady Gminy Godziesze Wielkie odbędzie się 29 września 2017 roku

                   

             Zapraszam do wzięcia udziału w XXXIX sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie, która odbędzie się w piątek 29 września 2017 roku o godz. 900 w świetlicy „Stara Gmina" ul. Rynek 7 w Godzieszach Wielkich.

 

Tematem obrad będzie:

1.      Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

  • a) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Godziesze Wielkie przez inne niż Gmina, osoby prawne i osoby fizyczne, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczania udzielonej dotacji,
  • b) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,
  • c) nadania nazwy ulicy w miejscowości Stobno Siódme,
  • d) zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2017 rok,
  • e) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2017-2026.

 

 

                                              Przewodnicząca Rady Gminy Godziesze Wielkie
                                                                    Mirosława Kobyłka

    

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Copyright Godziesze Wielkie © 2011