XXXV sesja Rady Gminy Godziesze Wielkie odbędzie się 29 czerwca 2017 roku

 

              Zapraszam do wzięcia udziału w XXXV sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie, która odbędzie się w czwartek 29 czerwca 2017 roku o godz. 900 w świetlicy „Stara Gmina" ul. Rynek 7 w Godzieszach Wielkich.

Tematem obrad będzie:

1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

  a) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej",

  b) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Godziesze Wielkie na lata 2017-2022,

  c) nadania nazw ulic w miejscowości Wolica,

  d) zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2017 rok,

  e) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2017-2026,

  f) zmiany uchwały nr IV/21/2015 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 13 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia podatków w drodze inkasa oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia inkaso,

  g) zmiany uchwały nr IV/22/2015 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 13 lutego 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

                                          

                                           Przewodnicząca Rady Gminy Godziesze Wielkie
                                                                  
Mirosława Kobyłka

  

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Copyright Godziesze Wielkie © 2011