XXXVI sesja Rady Gminy Godziesze Wielkie odbędzie się 27 lipca 2017 roku

 

  

               Zapraszam do wzięcia udziału w XXXVI sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie, która odbędzie się w czwartek 27 lipca 2017 roku o godz. 900 w świetlicy „Stara Gmina" ul. Rynek 7 w Godzieszach Wielkich.

Tematem obrad będzie:

  • 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
  • a) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Godziesze Wielkie na lata 2017-2022,
  • b) przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Godziesze Wielkie na lata 2017-2022,
  • c) sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej,
  • d) zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2017 rok,
  • e) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2017-2026,
  • f) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Godziesze Wielkie

   

                                    Przewodnicząca Rady Gminy Godziesze Wielkie
                                                        
Mirosława Kobyłka

  

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Copyright Godziesze Wielkie © 2011