Informacja Wielkopolskiej Izby Rolniczej dotycząca szacowania szkód

         

      Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej informuje, że warunkiem uzyskania materialnej pomocy ze strony państwa rolnikom poszkodowanym przez orkan Ksawery jest posiadanie protokołu oszacowania strat przez gminny zespół tzw. komisji klęskowej powstałego po lustracji uszkodzonej plantacji czy zabudowań.

           Zgłoszenie szkody po likwidacji plantacji uniemożliwia komisji sporządzenie protokołu.

Biuro WIR

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Copyright Godziesze Wielkie © 2011