Kontynuacja akcji usuwania azbestu na terenie Powiatu Kaliskiego na 2018 rok

 

KURENDA

 DO MIESZKAŃCÓW GMINY GODZIESZE WIELKIE

 

               Informuję Państwa, że Starosta Kaliski podjął decyzję o kontynuacji akcji usuwania azbestu na terenie Powiatu Kaliskiego  na 2018 rok.

 

Wnioski mogą być składane przez :

1.     Osoby fizyczne

2.     Wspólnoty mieszkaniowe

3.     Przedsiębiorców

4.     Jednostki sektora finansów publicznych gminnych i powiatowych oraz samorządowych osób prawnych.

 

Wnioski i inne formularze należy pobrać ze strony internetowej Powiatu Kaliskiego:

www.powiat.kalisz.pl (-ochrona środowiska, Powiatowy Program Usuwania Azbestu 2018r.), lub ze strony internetowej Urzędu Gminy Godziesze Wielkie http://godzieszewielkie.pl/strona-glowna/aktualnosci.html

 

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy w Godzieszach Wielkich od 19 lutego 2018 do 09 marca 2018r , pokój nr 10 w godzinach pracy Urzędu (od 7:00 do 15:00).

 

                                                                 Józef Podłużny
                                                                   Wójt Gminy

 

   Załaczniki do pobrania:

1. Informacja

2. Uchwała Zarządu Powiatu Kaliskiego  

3. Wniosek  

 

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Copyright Godziesze Wielkie © 2011