Ogłoszenia Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego Gminy Godziesze Wielkie

 

OGŁOSZENIA  KOMISJI  INWENTARYZACYJNEJ
MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GODZIESZE WIELKIE

 

Bałdoń

        Komisja Inwentaryzacyjna Mienia Komunalnego Gminy Godziesze Wielkie wykłada do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy Godziesze Wielkie spis  inwentaryzacyjny nieruchomości położonych w Bałdoniu.

       Spis inwentaryzacyjny wywieszony zostanie na tablicy ogłoszeń w tutejszym Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej gminy w zakładce aktualności, jednocześnie kopia spisu zostanie wysłana do sołtysa wsi Bałdoń z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń. Spis i karta inwentaryzacyjna będą również dostępne do wglądu w  pokoju nr 11 przez okres jednego miesiąca to jest od dnia 12.03.2018 roku do 12.04.2018 roku.

1.      OGŁOSZENIE

2.      SPIS  INWENTARYZACYJNY

 

 

 Godzieszki

       Komisja Inwentaryzacyjna Mienia Komunalnego Gminy Godziesze Wielkie wykłada do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy Godziesze Wielkie spis  inwentaryzacyjny nieruchomości położonych w Godzieszkach.

    Spis inwentaryzacyjny wywieszony zostanie na tablicy ogłoszeń w tutejszym Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej gminy w zakładce aktualności, jednocześnie kopia spisu zostanie wysłana do sołtysa wsi Godzieszki z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń. Spis
i karta inwentaryzacyjna będą również dostępne do wglądu w  pokoju nr 11 przez okres jednego miesiąca to jest od dnia 12.03.2018 roku do 12.04.2018 roku.

1.      OGŁOSZENIE

2.      SPIS  INWENTARYZACYJNY

 

 

Józefów

     Komisja Inwentaryzacyjna Mienia Komunalnego Gminy Godziesze Wielkie wykłada do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy Godziesze Wielkie spis  inwentaryzacyjny nieruchomości położonych w Józefowie.

    Spis inwentaryzacyjny wywieszony zostanie na tablicy ogłoszeń w tutejszym Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej gminy w zakładce aktualności, jednocześnie kopia spisu zostanie wysłana do sołtysa wsi Józefów z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń. Spis i karta inwentaryzacyjna będą również dostępne do wglądu w  pokoju nr 11 przez okres jednego miesiąca to jest od dnia 12.03.2018 roku do 12.04.2018 roku.

1.      OGŁOSZENIE

2.      SPIS  INWENTARYZACYJNY

 

 

 

  Józefów (obręb Sobocin)

         Komisja Inwentaryzacyjna Mienia Komunalnego Gminy Godziesze Wielkie wykłada do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy Godziesze Wielkie spis  inwentaryzacyjny nieruchomości położonych w Józefowie.

        Spis inwentaryzacyjny wywieszony zostanie na tablicy ogłoszeń w tutejszym Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej gminy w zakładce aktualności, jednocześnie kopia spisu zostanie wysłana do sołtysa wsi Józefów z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń. Spis i karta inwentaryzacyjna będą również dostępne do wglądu w  pokoju nr 11 przez okres jednego miesiąca to jest od dnia 12.03.2018 roku do 12.04.2018 roku.

1.      OGŁOSZENIE

2.      SPIS  INWENTARYZACYJNY

 

 

 

 

 

        Krzemionka

        Komisja Inwentaryzacyjna Mienia Komunalnego Gminy Godziesze Wielkie wykłada do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy Godziesze Wielkie spis  inwentaryzacyjny nieruchomości położonych w Krzemionce.

       Spis inwentaryzacyjny wywieszony zostanie na tablicy ogłoszeń w tutejszym Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej gminy w zakładce aktualności, jednocześnie kopia spisu zostanie wysłana do sołtysa wsi Krzemionka z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń. Spis i karta inwentaryzacyjna będą również dostępne do wglądu w  pokoju nr 11 przez okres jednego miesiąca to jest od dnia 12.03.2018 roku do 12.04.2018 roku.

1.      OGŁOSZENIE

2.      SPIS  INWENTARYZACYJNY

 

 

  Saczyn

          Komisja Inwentaryzacyjna Mienia Komunalnego Gminy Godziesze Wielkie wykłada do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy Godziesze Wielkie spis  inwentaryzacyjny nieruchomości położonych w Saczynie.

         Spis inwentaryzacyjny wywieszony zostanie na tablicy ogłoszeń w tutejszym Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej gminy w zakładce aktualności, jednocześnie kopia spisu zostanie wysłana do sołtysa wsi Saczyn z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń. Spis i karta inwentaryzacyjne będą również dostępne do wglądu w  pokoju nr 11 przez okres jednego miesiąca to jest od dnia 12.03.2018 roku do 12.04.2018 roku.

1.      OGŁOSZENIE

2.      SPIS  INWENTARYZACYJNY

 

 

  Stara Kakawa

       Komisja Inwentaryzacyjna Mienia Komunalnego Gminy Godziesze Wielkie wykłada do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy Godziesze Wielkie spis  inwentaryzacyjny nieruchomości położonych w Starej Kakawie.

       Spis inwentaryzacyjny wywieszony zostanie na tablicy ogłoszeń w tutejszym Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej gminy w zakładce aktualności, jednocześnie kopia spisu zostanie wysłana do sołtysa wsi Starej Kakawy z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń. Spis i karta inwentaryzacyjna będą również dostępne do wglądu w  pokoju nr 11 przez okres jednego miesiąca to jest od dnia 12.03.2018 roku do 12.04.2018 roku.

1.      OGŁOSZENIE

2.      SPIS  INWENTARYZACYJNY

 

 

Stobno Siódme

         Komisja Inwentaryzacyjna Mienia Komunalnego Gminy Godziesze Wielkie wykłada do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy Godziesze Wielkie spis  inwentaryzacyjny nieruchomości położonych w Stobnie Siódmym.

       Spis inwentaryzacyjny wywieszony zostanie na tablicy ogłoszeń w tutejszym Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej gminy w zakładce aktualności, jednocześnie kopia spisu zostanie wysłana do sołtysa wsi Stobno Siódme z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń. Spis i karta inwentaryzacyjna będą również dostępne do wglądu w  pokoju nr 11 przez okres jednego miesiąca to jest od dnia 12.03.2018 roku do 12.04.2018 roku.

1.      OGŁOSZENIE

2.      SPIS  INWENTARYZACYJNY

 

 

  Wolica

              Komisja Inwentaryzacyjna Mienia Komunalnego Gminy Godziesze Wielkie wykłada do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy Godziesze Wielkie spis  inwentaryzacyjny nieruchomości położonych w Wolicy.

             Spis inwentaryzacyjny wywieszony zostanie na tablicy ogłoszeń w tutejszym Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej gminy w zakładce aktualności, jednocześnie kopia spisu zostanie wysłana do sołtysa wsi Wolica z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń. Spis i karta inwentaryzacyjna będą również dostępne do wglądu w  pokoju nr 11 przez okres jednego miesiąca to jest od dnia 12.03.2018 roku do 12.04.2018 roku.

1.      OGŁOSZENIE

2.      SPIS  INWENTARYZACYJNY

 

 

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Copyright Godziesze Wielkie © 2011