Wójt Gminy Godziesze Wielkie informuje, iż w dniu 12 grudnia 2017 roku Wojewoda Wielkopolski wydał Zarządzenie Zastępcze w sprawie nadania ulicy 24 stycznia położonej w miejscowości Godziesze Wielkie nazwy 3 Maja

Godziesze Wielkie, dn. 18.12.2017 roku

 

KURENDA

             Wójt Gminy Godziesze Wielkie informuje, iż w dniu 12 grudnia 2017 roku Wojewoda Wielkopolski wydał Zarządzenie Zastępcze w sprawie nadania ulicy 24 stycznia położonej w miejscowości Godziesze Wielkie nazwy 3 Maja.

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 29 grudnia 2017 roku. Jednocześnie Wójt Gminy Godziesze Wielkie informuje, iż zmiana nazwy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

 

                                                                       Józef Podłużny
                                                                        Wójt Gminy 

 

ZARZĄDZENIE  ZASTĘPCZE  NR KN-I.4102.63.2017.7  WOJEWODY  WIELKOPOLSKIEGO

 

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Copyright Godziesze Wielkie © 2011