Wykorzystywanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych

 

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w gospodarstwach domowych - SSI-10G,  SSI-10I


Szanowni Państwo!


W terminie od 03 kwietnia do 11 maja 2018 roku na terenie całego kraju realizowane będzie badanie SSI-10G oraz SSI-10I. Wykorzystanie ICT w gospodarstwach domowych jest badaniem reprezentacyjnym, ankietowym.

Badanie realizowane jest metodą CAPI, czyli wywiadu przeprowadzanego przez ankietera ze wspomaganiem komputerowym. Jednocześnie wychodząc naprzeciw nowym technologiom oraz dla Państwa wygody, w ramach rozwoju nowych metod przekazywania informacji, wprowadziliśmy możliwość samodzielnego wypełniania ankiet przez Internet. Na stronie internetowej https://cs.stat.gov.pl/SSI-10/ została przygotowana aplikacja, do której można zalogować się i samodzielnie wypełnić ankietę dla gospodarstwa domowego oraz jego członków. Z ww. formy przekazania danych będzie można skorzystać od 3 do 15 kwietnia 2018 r.

Badanie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych przeprowadzane jest przez Urząd Statystyczny w Szczecinie, który sprawuje również nadzór merytoryczny nad jego przebiegiem.

Celem zasięgnięcia szerszych informacji merytorycznych o badaniu prosimy o kontakt z:


Kontakt w celu potwierdzenia tożsamości ankietera http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2018/Kontakt.htm.

Pod adresem internetowym http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2018/harmonogram.htm mogą się Państwo zapoznać z zakresem informacji zbieranych w badaniu.


Badanie zostanie podzielone na dwa etapy:

  • I - samodzielne wypełnienie formularza przez Internet w dniach od 3 do 15 kwietnia 2018 r., dostępnego na stronie https://cs.stat.gov.pl/SSI-10/,
  • II - rozmowę z ankieterem statystycznym podczas wizyty w Państwa mieszkaniu w dniach od 16 kwietnia do 18 maja 2018 r.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu!

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Copyright Godziesze Wielkie © 2011